Prezident İlham Əliyev "2018-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında" qanunu təsdiq edib
  • DAĞLIQ QARABAĞ

  • 18:46 10 İyul 2019

Prezident İlham Əliyev "2018-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında" qanunu təsdiq edib

Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında" qanunu təsdiqləyib.

ONA-nın məlumatına görə, ötən il büdcənin gəlirləri 22 508 869,67 min manat, xərcləri isə 22 731 644,518 min manat olmaqla təsdiq edilib.

Bu ilin əvvəlinə vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı 872 350 399 min manat olub.

Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər üzrə göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul edilib:

Sıra

 №-si

Göstəricilər

Məbləğ

(manatla)

 1.

Gəlirlər

22 508 869 670

1.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

995 928 541

1.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2 499 648 224

1.3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

50 597 523

1.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

182 229 488

1.5.

Əlavə dəyər vergisi

4 287 565 750

1.5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

2 340 793 454

1.6.

Sadələşdirilmiş vergi

448 139 049

1.7.

Aksizlər

728 588 056

1.7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər

169 955 907

1.8.

Yol vergisi

113 527 167

1.8.1.

Azərbaycan Respulikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

40 161 737

1.9.

Mədən vergisi

137 378 540

1.10.

Gömrük rüsumları

883 141 676

1.11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar

177 519 465

1.12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

69 777 139

1.12.1.

Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fonduna daxilolmalar (Serbiya Respublikasına verilmiş kredit üzrə)

67 577 319

1.13.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

1 831 000

1.14.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfert)

10 959 000 000

1.15.

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

9 866 905

1.16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

5 363 342

1.17.

Dövlət rüsumu

134 828 357

1.18.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

455 289 235

1.19.

Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar

205 071 064

1.20.

Sair daxilolmalar

163 579 149

1.20.1.

Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fonduna daxilolmalar (təkrar borc sazişləri, yerləşdirilmiş vəsaitə hesablanmış faiz, dövlət zəmanətinin verilməsi)

21 939 583

 2.

Xərclər

22 731 644 518

2.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

3 526 047 527

2.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri

627 422 740

2.1.2.

beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri

191 138 056

2.1.3.

elm xərcləri

117 793 924

2.1.4.

başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

67 029 834

2.1.5.

dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

2 235 577 523

2.1.6.

yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya

5 185 450

2.1.7.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

281 900 000

2.2.

Müdafiə

2 842 681 870

2.2.1.

müdafiə qüvvələri

1 305 292 968

2.2.2.

milli təhlükəsizlik

151 621 669

2.2.3.

müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2 613 066

2.2.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

1 383 154 167

2.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq

1 316 354 925

2.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

53 734 746

2.3.2.

hüquq-mühafizə

1 025 274 616

2.3.3.

prokurorluq

58 254 733

2.3.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər

179 090 830

2.4.

Təhsil

1 966 604 182

2.4.1.

məktəbəqədər təhsil

169 524 239

2.4.2.

ümumi təhsil

1 076 750 311

2.4.3.

ilk peşə-ixtisas təhsili

24 542 003

2.4.4.

orta ixtisas təhsili

35 801 090

2.4.5.

ali təhsil

200 572 339

2.4.6.

əlavə təhsil

2 644 231

2.4.7.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

456 769 969

2.5.

Səhiyyə

709 864 775

2.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

103 147 184

2.5.2.

xəstəxanalar

331 471 340

2.5.3.

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

6 338 225

2.5.4.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

4 584 033

2.5.5.

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

264 323 993

2.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

2 150 738 856

2.6.1.

sosial müdafiə xərcləri

2 119 600 265

2.6.1.1.

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait

1 300 000 000

2.6.2.

sosial təminat xərcləri

31 121 522

2.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

17 069

2.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

 

299 476 107

2.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

125 093 892

2.7.2.

radio, televiziya və nəşriyyat

58 279 103

2.7.3.

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

72 272 858

2.7.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

43 830 254

2.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

451 536 457

2.8.1.

mənzil təsərrüfatı

89 321 628

2.8.2.

kommunal təsərrüfatı

312 768 110

2.8.3.

su təsərrüfatı

31 575 933

2.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

17 870 786

2.9.

Yanacaq və enerji

18 007 572

2.9.1.

enerji kompleksi

16 985 972

2.9.2.

yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

1 021 600

2.10.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

742 219 712

2.10.1.

kənd təsərrüfatı

703 382 396

2.10.2.

meşə təsərrüfatı

12 641 919

2.10.3.

balıqçılıq və ovçuluq

2 607 070

2.10.4.

ətraf mühitin mühafizəsi

16 345 250

2.10.5.

hidrometeorologiya tədbirləri

7 243 077

2.11.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

5 087 186 695

2.11.1.

tikinti

5 070 516 409

2.11.1.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

5 059 232 809

2.11.2.

faydalı qazıntılar

12 670 286

2.11.3.

geodeziya və xəritəçəkmə

4 000 000

2.12.

Nəqliyyat və rabitə

166 536 278

2.12.1.

nəqliyyat

110 032 278

2.12.2.

rabitə

56 504 000

2.13.

İqtisadi fəaliyyət

1 357 335 398

2.13.1.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

191 217 698

2.13.1.1.

sahibkarlığa dəstək

41 217 698

2.13.1.2.

Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri

150 000 000

2.13.2.

iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

1 166 117 700

2.14.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

2 092 397 534

2.14.1.

məqsədli büdcə fondları

372 000 000

2.14.1.1.

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu

372 000 000

2.14.2.

ehtiyat fondları

765 278 769

2.14.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu

301 053 774

2.14.2.2.

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu

464 224 995

2.14.3.

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

955 118 765

2.14.3.1.

beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər

16 820 452

2.14.3.2.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

19 999 999

2.14.3.3.

digər xidmətlər üzrə xərclər

918 298 314

2.15.

2018-ci ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği

4 656 630

 3.

Büdcə kəsiri

222 774 848

 4.

2019-cu il 1 yanvar tarixinə vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı

872 350 399

Məhbubə

Teqlər: Dövlət büdcəsi

OXŞAR XƏBƏRLƏR