Bakıda Qacar şahzadəsinin kitabı çap edilib
  • MƏDƏNİYYƏT

  • 16:11 02 May 2019

Bakıda Qacar şahzadəsinin kitabı çap edilib

Qacarlar sülaləsinin məşhur nümayəndəsi şahzadə Nadir Mirzənin (1827-1885) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan “Təbriz darüssəltənəsinin tarixi, coğrafiyası və görkəmli şəxsləri” adlı əsəri Azərbaycan dilinə tərcümə olunaraq nəşr edilib.

ONA-nın məlumatına görə, kitab Təbriz şəhərinin qədim dövrlərdən tutmuş XIX əsrədək olan tarixi mənzərəsini əks etdirir. 

Nadir Mirzə əsəri yazarkən özünün qırx illik müşahidələrini qələmə almaqla bərabər, yüzə yaxın tarixi sənəddən, məktublardan və fərmanlardan da istifadə edib ki, bunlar da kitabda təqdim olunur. 

Kitabda Təbrizdə baş vermiş ən mühüm tarixi hadisələr, əhalinin yaşayış tərzi və adət-ənənələri, Təbrizdəki məhəllələr, qədim tikililər, çoğrafi məkanlar, bağ-bağçalar, burada bişirilən təamlar haqqında geniş və dəqiq məlumat verilir. Bundan başqa, əsərdə Təbrizin görkəmli siyasət və din xadimləri, alimləri, şairləri, o cümlədən Təbrizin tarixində iz qoymuş sadə sakinlər barəsində də bəhs olunur.  

Əsəri fars və ərəb dillərindən Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Rauf Şeyxzamanlı tərcümə edib. R.Şeyxzamanlı eyni zamanda kitabdakı izahların, şərhlərin və ön sözün müəllifidir. Nəşrin baş elmi məsləhətçisi akademik Teymur Kərimli, redaktoru filologiya üzrə elmlər doktoru Nəsib Göyüşovdur. 

OXŞAR XƏBƏRLƏR